Baba P. Philippe BUSTINZA, Ankalazaina anie ny Trinité Masina! Inona no azoko lazaina mikasika azy?   Zoky sady Ray, ary Relijiozy misionera lehibe nahafoy tena be dia be, Nikatsaka lalandava......